Kawa
z ekspertem

Cykl rozmów
online
z ekspertami

Energetyka
Ciepłownictwo
Wodociągi

Na kawę zapraszają:

kawa z ekspertem

Co ma wspólnego kawa z cyklem organizowanych przez nas spotkań z ekspertami?

Stymulujące działanie tego napoju pomaga nam stawiać czoła wyzwaniom nowego dnia. Mamy nadzieję, że wiedza, kontakty i pomysły wyniesione z naszych webinariów będą kawą kadry zarządzającej.

Gośćmi prezentującymi wiedzę zdobytą w przedsiębiorstwach będą osoby posiadające doświadczenie w obszarach zarządzania, technologii i prawa z Twojej branży.

Przeczytaj opinie uczestników

Najbliższe spotkania:

Zapraszamy na spotkania

11 października 2022 10:00

Piotr Droździel

Dochodzenie należności z tytułu umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

ZAGADNIENIA

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. zagadnienia prawne dotyczące windykacji należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki, jak również kwestie przedawnienia roszczeń czy sądowych i pozasądowych możliwość rozwiazywania sporów.

Fotki(3)

Piotr Droździel

Radca prawny, absolwent Studiów Prawniczych, Inżynieryjno – Ekonomicznych Transportu oraz Executive Master of Business Administration. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu prawa samorządowego i gospodarczego. Posiadacz wieloletniego doświadczenia zawodowego w branży wodociągowej. Zajmuje stanowiska kierownicze jak również dzieli się doświadczeniem w Radach Nadzorczych przedsiębiorstw branżowych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i administracyjnym. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i podmiotów z branży komunalnej, w szczególności w zakresie windykacji należności i bieżącej obsługi prawnej. Z branżą wodno – kanalizacyjną związany od 2009 roku.

Spotkania prowadzą:

Simiński
Prowadzący

damian simiński

Menedżer najwyższego szczebla z wieloletnim doświadczeniem. 

Piastował stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Zarządu przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych, Prezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego i Dyrektora Departamentu Controllingu firm branży sektora budownictwa drogowego. Obecnie piastuje stanowisko Prezesa Zarządu w trzech podmiotach branży doradczej, medialnej i produkcyjnej, Dyrektora Finansowego w przedsiębiorstwie branży budowlanej, a także stanowisko Dyrektora Wydziału Controllingu w przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym. Redaktor naczelny portalu Wodociagowiec.pl

MWZ_transparent

Prowadzący

Michał Wiktor Żmijewski

Przedsiębiorca działający w branży IT (członek Zarządu CodiFive sp. z o.o.  www.codifive.pl), analityk i architekt systemów, programista, trener i wykładowca. Twórca kilku startupów (SPD, tabi.pro). Odpowiadał m.in. za projekty budowy systemów  wykorzystywanych w największych polskich przedsiębiorstwach (m.in. PGNiG, PSG, GUNB). Specjalizuje się w „dostępności cyfrowej”.
Społecznie zaangażowany w prowadzenie szkoły SP nr 10 (www.1027.pl) w Warszawie (członek Zarządu). Pomysłodawca konferencji Koderek (www.koderek.edu.pl) przybliżającą wiedzę o nowych technologiach i współczesnych wyzwaniach edukacyjnych. Propagator przedsiębiorczości wśród młodzieży. W czasie pandemii pomagał uruchomić zdalną edukację w kilkudziesięciu Polskich szkołach. Współzałożyciel oraz członek Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła (www.hybrydowa.edu.pl), której misją jest inspirowanie oraz kreowanie przestrzeni współpracy do tworzenia edukacji przyszłości.

Spotkania zakończone:

27 września 2022 10:00

Krzysztof Juszkiewicz & Krzysztof Filipek

Wody opadowe

ZAGADNIENIA

Praktyczne zastosowanie przepisów prawa z zakresie identyfikacji i obciążania opłatami dodatkowymi właścicieli i użytkowników nieruchomości odprowadzających wody opadowe do systemów kanalizacji sanitarnej.
Projekt-bez-tytulu-7

Krzysztof Filipek

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk chemicznych. Stypendysta Alexander von Humboldt Foundation. Absolwent studiów podyplomowych z zarządzania wg programu MBA w SGH Warszawa. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny chemii materiałów, technologii oczyszczania ścieków oraz gospodarki wodnej. Wieloletni członek zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, biegły z listy Ministra Środowiska w zakresie procedur wodnoprawnych, były członek Rady Dorzecza przy RZGW Gliwice. Posiada doświadczenie zawodowe na rynku krajowym i międzynarodowym (m.in. Aqua Bielsko-Biała, International Water, United Utilities, Veolia, Aqualogy (Hiszpania), Suez, Saur).

Aktualnie wykładowca w Akademii WSB Dąbrowa Górnicza na studiach podyplomowych Executive MBA dla kadry zarządzającej branży wodociągów i kanalizacji oraz Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Prawo wodne, na kierunku Aquamatyka), doradca przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji oraz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu bezpieczeństwa wodnego, zarządzania kryzysowego, zarządzania gospodarką wodami opadowymi oraz interpretacji zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową. Współautor książki (wydawnictwo Beck, grudzień 2017) „Nowe Prawo wodne – najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji”.

Fotki_

Krzysztof Juszkiewicz

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami, kadrami oraz sprzedażą w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych na kierunku „Zarządzanie i Marketing” – specjalizacja „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”. Ukończył studia podyplomowe na wielu wyższych uczelniach w zakresie: pozyskiwania dotacji unijnych, rachunkowości, zarządzania wierzytelnościami, podatków i prawa podatkowego, a także Executive Master of Business Administration dla kadry zarządzającej branży wodociągów i kanalizacji.

Obecnie piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym oraz Prezesa Zarządu w firmie usługowej, powołanej do realizacji inwestycji w zakresie przetwarzania osadów ściekowych na innowacyjny nawóz mineralno-organiczny. Od wielu lat Członek Rad Nadzorczych Spółek Prawa Handlowego, w tym również spółki branżowej.

Z sektorem wodociągowo-kanalizacyjnym związany od 2002 roku

28 czerwca 2022 10:00

Agnieszka Zając

Podsumowanie kampanii taryfowej 2021-2022. Najczęściej popełniane błędy przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne

ZAGADNIENIA

 • omówienie najczęściej popełnianych błędów przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne
 • omówienie podstaw do zastosowania procedury skrócenia okresu obowiązywania taryf”
zajac

Agnieszka Zając

Ekspertka w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej ds. taryf, autorka tekstów w Wydawnictwie Wiedza i Praktyka w zakresie gospodarki wodno-ściekowej mającą wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed organem II instancji. Prawnik z wykształcenia.

14 czerwca 2022 10:00

Jarosław Kubica

Techniczne i ekonomiczne aspekty doboru pojazdu ssąco-płuczącego optymalnie dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstwa

ZAGADNIENIA

 • Kluczowe czynniki analizy potrzeb w zakresie hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji
 • Aspekty związane ze stosowaniem pojazdów z odzyskiem wody
 • Problem przeciążenia pojazdów ssąco płuczących – metody ograniczenia i przeciwdziałania
 • Poprawa wydajności, komfortu i bezpieczeństwa pracy na przykładzie rozwiązań stosowanych przez firmę Cappellotto
 • „Czynnik ludzki” – szkolenie i serwis – wpływ na koszty użytkowania pojazdów
Projekt bez tytułu (24)

Jarosław Kubica

Absolwent Wydziału Ekonomii Transportu – Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 2000 roku wiceprezes zarządu Inter Global sp. z o.o.
Prowadzący szkolenia z zakresu diagnostyki sieci wod-kan oraz hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

31 maja 2022 10:00

Marek Nowak

Elastyczny system odczytu wodomierzy Diehl Metering

ZAGADNIENIA

 • Budowa sieci stacjonarnej, jako inwestycja w skali 10 lat – od czego zacząć, aby nie przepłacić
 • MIOTY – najnowsza technologia przyszłości dla IoT
 • Efektywne wykorzystanie danych pozyskanych z sieci stacjonarnej w celu redukcji strat wody
Projekt bez tytułu (21)

Marek Nowak

Koordynator Centrum Rozwiązań Klienta w firmie Diehl Metering

18 maja 2022 10:00 (środa)

Jędrzej Bujny

Praktyczne zastosowanie regulacji prawnych w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

ZAGADNIENIA

 • Orzecznicza niekonsekwencja
 • Modele wprowadzenia opłat
 • Ryzyka prawne
Projekt bez tytułu (18)

Jędrzej Bujny

Dr Jędrzej Bujny, radca prawny, doktor nauk prawnych, właściciel Kancelarii Prawnej BUJNY PRAWO DLA EKOSYSTEMU.

W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących publicznego transportu zbiorowego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz zagospodarowania odpadów.

Jest autorem i współautorem ponad stu opracowań naukowych i popularnonaukowych, bisko trzydziestu ekspertyz dla takich urzędów i instytucji, jak Biuro Analiz Sejmowych, Związek Miast Polskich, czy Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Pan Jędrzej Bujny, to uznany ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych. Witamy w zespole!

26 kwietnia 2022 10:00

Łukasz Piotr Szeląg

„Spokojnie, to tylko kryzys” - komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna Firmy w dobie kryzysu

ZAGADNIENIA

 • co oznacza kryzys dla firmy?
 • czy możemy być przygotowani na sytuacje kryzysowe?
 • jak komunikować się z pracownikami i klientami w czasie sytuacji kryzysowych?
Projekt bez tytułu (13)

Łukasz Piotr Szeląg

Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, słuchacz studiów podyplomowych zarządzania miastami w IHS w Rotterdamie, uczestnik kursów i szkoleń z zakresu zielonej energii i ekologicznych zagadnień w prowadzeniu przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego.
Pracował jako dziennikarz ekonomiczny dla TVN24, Polsatu, Polskiego Radia, “Rzeczpospolitej” oraz gazet branżowych. Doradzał, wspierał w zarządzaniu i pozyskaniu bezzwrotnych dotacji pochodzących ze środków krajowych i zagranicznych dla blisko siedemdziesięciu firm z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.
Obecnie współpracuje z firmami i jednostkami samorządu terytorialnego oraz uczelniami w zakresie pozyskiwania inwestorów, czy wdrażaniu smart city. Jest członkiem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie i ekspertem Polskiej Izby Motoryzacyjnej w zakresie rynku pracy. Występuje jako szkoleniowiec, ale także doradza firmom w budowaniu relacji z otoczeniem, uczestniczy w konferencjach jako palenistwa. Jego pasja to kolej i gospodarka komunalna.

5 kwietnia 2022 10:00

Krzysztof Filipek

Wody opadowe i roztopowe w mieście – burza w… beczce wody

ZAGADNIENIA

Podczas spotkania omówione zostaną istotne elementy problematyki wód opadowych i roztopowych. Przedstawione zostaną podstawowe informacje z zakresu obowiązujących przepisów, stosowanych form organizacyjnych, technicznych aspektów utrzymania sieci kanalizacji deszczowej a także możliwości zagospodarowania wód opadowych. Przede wszystkim jednak pokazana zostanie metoda „krok-po-kroku” radzenia sobie z problemami wynikającymi z faktu, że padający deszcz potrafi sprawić wiele kłopotów. Zarówno mieszkańcom jak i władzom samorządowym.
 • Źródła problemu
 • Aspekty formalno-prawne – część pierwsza i nieostatnia…
 • Opis stanu aktualnego – nie takie to proste
 • Komu przeszkadzają wody deszczowe
 • Wody opadowe a zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej
 • Kto odpowiada za ten stan rzeczy
 • Techniczna strona deszczowej sprawy
 • Od czego zacząć i co dalej
 • Aspekty formalno-prawne – część druga, problemy…
 • Podsumowanie – sprawa jasna czy kolejny kłopot
Projekt-bez-tytulu-7

Krzysztof Filipek

absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk chemicznych. Stypendysta Alexander von Humboldt Foundation. Absolwent studiów podyplomowych z zarządzania wg programu MBA w SGH Warszawa. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny chemii materiałów, technologii oczyszczania ścieków oraz gospodarki wodnej. Wieloletni członek zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, biegły z listy Ministra Środowiska w zakresie procedur wodnoprawnych, były członek Rady Dorzecza przy RZGW Gliwice. Posiada doświadczenie zawodowe na rynku krajowym i międzynarodowym (m.in. Aqua Bielsko-Biała, International Water, United Utilities, Veolia, Aqualogy (Hiszpania), Suez, Saur). Aktualnie wykładowca w Akademii WSB Dąbrowa Górnicza na studiach podyplomowych Executive MBA dla kadry zarządzającej branży wodociągów i kanalizacji oraz Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Prawo wodne, na kierunku Aquamatyka), doradca przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji oraz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu bezpieczeństwa wodnego, zarządzania kryzysowego, zarządzania gospodarką wodami opadowymi oraz interpretacji zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową. Współautor książki (wydawnictwo Beck, grudzień 2017) „Nowe Prawo wodne – najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji”.

22 Marca 2022 10:00

Ryszard Sobieralski

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej

ZAGADNIENIA

 • przeciwdziałanie naruszeniom i zwalczanie skutków ewentualnych naruszeń infrastruktury krytycznej
 • zaplecze techniczno – logistyczne, jako zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania i ciągłości świadczonych usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w warunkach podwyższonego ryzyka
 • gospodarka magazynowa, zapasy materiałowe i zasoby ludzkie, jako czynnik niezbędny do zachowania ciągłości świadczonych usług i sprawności infrastruktury krytycznej

 

ZdjęcieTransparent

Ryszard Sobieralski

Ryszard Sobieralski, Członek Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Większościowy właściciel Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie, obsługującego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 10 gmin w województwie zachodniopomorskim.

Współprowadzący:

Damian simiński i Krzysztof filipek

Simiński
Projekt-bez-tytulu-7

8 Marca 2022 10:00

Katarzyna Ulas

Statystyka w laboratorium

ZAGADNIENIA

 • Czy wynik badania można przełożyć na liczby.
 • Czy liczby badania, opisują proces.
 • Co to jest proces analityczny.
 • Eksperyment techniczny w laboratorium, może to weryfikacja, walidacja lub rewalidacja.
 • Jakie obliczenia statystyczne powiedzą nam o rzetelności, wiarygodności oraz rzeczywistości.
Ulas

Katarzyna Ulas

Kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości – chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach – inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

22 Lutego 2022 10:00

Magdalena Korga

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych

ZAGADNIENIA

 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jego uprawnienia
 • dylematy branży wodno – kanalizacyjnej związane z ochroną danych w pandemicznej rzeczywistości
 • naruszenia ochrony danych osobowych w praktyce
Korga

Magdalena Korga

Prawnik, wieloletni Administrator bezpieczeństwa informacji, a obecnie Inspektor ochrony danych w 6 organizacjach, doświadczony trener i praktyk, od ponad 15 lat zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych.

25 Stycznia 2022 10:00

Krzysztof Filipek

Analiza ryzyka w celu ustalenia strefy ochrony pośredniej dla ujęć wód podziemnych

ZAGADNIENIA

 • Aspekty formalno-prawne – m.in. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 624), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294); omówienie zapisów, komentarz do zakresu obowiązków
 • Zagadnienia związane z dokumentacją hydrogeologiczną oraz analizami hydrogeologicznymi
 • Analiza ryzyka – metodyka opracowania, norma PN-EN 15975-2
 • Zagrożenia zdrowotne – kluczowy element analizy ryzyka
 • Badania trendów zmian jakości wód – zagadnienia metodyczne
 • Identyfikacja źródeł zagrożenia, zagadnienia związane z użytkowaniem obszaru zlewni
 • Wnioski i zalecenia
Projekt bez tytułu (7)

Krzysztof Filipek

absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk chemicznych. Stypendysta Alexander von Humboldt Foundation. Absolwent studiów podyplomowych z zarządzania wg programu MBA w SGH Warszawa. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny chemii materiałów, technologii oczyszczania ścieków oraz gospodarki wodnej. Wieloletni członek zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, biegły z listy Ministra Środowiska w zakresie procedur wodnoprawnych, były członek Rady Dorzecza przy RZGW Gliwice. Posiada doświadczenie zawodowe na rynku krajowym i międzynarodowym (m.in. Aqua Bielsko-Biała, International Water, United Utilities, Veolia, Aqualogy (Hiszpania), Suez, Saur). Aktualnie wykładowca w Akademii WSB Dąbrowa Górnicza na studiach podyplomowych Executive MBA dla kadry zarządzającej branży wodociągów i kanalizacji oraz Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Prawo wodne, na kierunku Aquamatyka), doradca przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji oraz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu bezpieczeństwa wodnego, zarządzania kryzysowego, zarządzania gospodarką wodami opadowymi oraz interpretacji zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową. Współautor książki (wydawnictwo Beck, grudzień 2017) „Nowe Prawo wodne – najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji”.

11 Stycznia 2022 10:00

Witold Lorenz

Konsekwencje eksploatacji pomp poza zalecanym zakresem pracy.

ZAGADNIENIA

 • Wykres niezawodności pracy pompy.
 • Zmiany w przepływie cieczy przez pompę dla zbyt małej i zbyt dużej wydajności.
 • Zagadnienia kawitacji.
 • Drgania pompy – powiemy jak zapobiec temu zjawisku, aby wydłużyć żywotność pomp.
Projekt bez tytułu (6)

Witold Lorenz

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, obecnie Główny Specjalista ds. Obliczeń Numerycznych Hydro-Vacuum S.A. Współautor opatentowanych wynalazków z dziedziny pomp, autor i współautor kilkunastu branżowych publikacji naukowych i kilkudziesięciu opracowań dla przemysłu. Kilkukrotnie nagradzany za wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Redaktor naczelny wodociagowiec.pl zaprasza 🙂

14 Grudnia 2021 10:00

Agnieszka Zając

Proces zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2021 roku.

ZAGADNIENIA

 • Prawne aspekty zatwierdzania taryf
 • Najczęstsze problemy w sposobie ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
zajac

Agnieszka Zając

Ekspertka w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej ds. taryf, autorka tekstów w Wydawnictwie Wiedza i Praktyka w zakresie gospodarki wodno-ściekowej mającą wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed organem II instancji. Prawnik z wykształcenia.

Fragmenty spotkania

Jak uzasadnić wzrost cen we wniosku taryfowym

Ujmowanie we wnioskach taryfowych podatku od nieruchomości

9 Listopada 2021 10:00

Jacek Czardybon

Renowacja sieci wodociągowych – remont czy modernizacja?

ZAGADNIENIA

 • Jakie są metody renowacji sieci wodociągowych?
 • Jaka jest różnica pomiędzy przeciskiem, przewiertem a krakingiem?
 • Jakie błędy najczęściej popełniają Inwestorzy/Zleceniodawcy na etapie przygotowania i realizacji zamówień?
 • W jaki sposób kwalifikować czy nakłady finansowe są podlegającą amortyzacji inwestycją, czy też dającym się zarachować w koszty bieżącego okresu remontem?
czardybon

Jacek Czardybon

Absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Prezes zarządu oraz współwłaściciel SANIT Sp. z o.o.. Spółka specjalizuje się w renowacjach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Autor i współautor kilku patentów, wzoru użytkowego i wniosków racjonalizatorskich z zakresu budownictwa ogólnego. Współzałożyciel Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa, członek Rady Fundatorów.

26 Października 2021 9:00

Katarzyna Ulas

Mętność w wodzie i mętność w prawie

 • Monitorowanie parametru „mętność” w Nowej Dyrektywie 2020/2184 z dnia 12.01.2021
 • Czy Rządowe Centrum Legislacji zdąży z implementacją dyrektywy 2020/2184 do prawa krajowego?
 • Konsekwencje nieprzygotowania przedsiębiorstw i laboratoriów w wyniku braku wprowadzenia rozwiązań dla bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

ZAGADNIENIA

Ulas
HACH 2925 LOGO BluTag BluR

Katarzyna Ulas

Kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości – chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach – inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

29 czerwca 2021 10:00

beata halama

Proces zmiany systemu informatycznego

spotkanie z Beatą Halamą Prezes Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu

ZAGADNIENIA

 • Jakie były powody podjęcia decyzji zmiany systemu rozliczeniowego?
 • Jak wygląda taki proces wdrożenia? Czy iteracyjne podejście się sprawdza?
 • Czy wdrożenie przyniosło korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa? Jakie?
 • Jak wygląda integracja z innymi systemami? Czy to jest wyzwanie?
 • Czy warto było wymienić PSIONy na telefony?
 • Czy Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta jest przydatne w przedsiębiorstwie?
 • Co się zmieniło z punktu widzenia osoby zarządzającej?
 • Jakie są dalsze plany w obszarze obsługi klienta?
Beata Halama

Beata Halama

Beata Halama od 9 lat zajmuje stanowisko prezesa, najpierw jednoosobowej spółki gminnej w Skoczowie, a obecnie zarządza spółką Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu, której udziałowcem jest 11 gmin. Ukończyła Politechnikę Śląską w Gliwicach, Wydział Ochrony Środowiska i Energetyki na kierunku zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Ma bogatą wiedzę na temat zarządzania finansami firmy i biznesu branży wodociągowej. Jest ekspertem w dziedzinie projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków krajowych i unijnych. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Jest także członkiem Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz  zwolennikiem i czynnym realizatorem nowatorskich rozwiązań.

Fragmenty spotkania

Powody podjęcia decyzji o zmianie systemu informatycznego

Jakie problemy pojawiły się podczas zamiany systemu informatycznego?

Dostęp do całości nagranego spotkania można otrzymać zapisując się na newsletter

16 czerwca 2021 10:00

Katarzyna ulas

Równoważność metod alternatywnych w badaniach.

ZAGADNIENIA

 • Jak zmniejszyć dodatkowe koszty związane z porównaniem dwóch metod
 • Kierownik laboratorium za nic nie odpowiada. Czy aby na pewno?
 • Mamy regulacje, ale też prawo jest niespójne. Tylko jak odnosi się do wszystkiego regulator?
 • Czy zawsze trzeba prowadzić pomiary wielkości emisji?
 • Dlaczego laboratorium same dokonuje wyboru właściwej metody pomiarowej?
Ulas
HACH 2925 LOGO BluTag BluR

katarzyna ulas

Kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości – chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach – inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

Fragmenty spotkania

Czy trzeba składać wniosek do WIOŚ w celu zatwierdzenia metod alternatywnych?

Stanowisko regulatora odnośnie stosowania metod alternatywnych

Dostęp do całości nagranego spotkania można otrzymać zapisując się na newsletter

1 czerwca 2021 10:00

Katarzyna ulas

Bilans kosztów i strat w laboratorium.
Metody tradycyjne, kontra metody testowe. Odpady poreakcyjne w laboratorium.

ZAGADNIENIA

 • Jak zmniejszyć zatrudnienie w laboratorium dzięki metodom testowym.
  Jak robić ,aby wyniki były niepodważalne potwierdzanie ważności wyników.
 • Testy kuwetowe LCK: Minimalne ilości odczynników, maksymalne bezpieczeństwo
 • Czy metoda to procedura pomiarowa?
 • Równoważność metod – czy warto stosować?

Fragment spotkania

Metoda tradycyjna vs metoda zminiaturyzowana na przykładzie badania CHZT

Dostęp do całości nagranego spotkania można otrzymać zapisując się na newsletter

18 maja 2021 10:00

Grzegorz Gałabuda

Proces taryfikacji w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Doświadczenia, problemy, praktyka.

ZAGADNIENIA

 • Obniżanie wartości amortyzacji dotyczącej opóźnionych inwestycji – doświadczenia i praktyka.
 • Czy słuszne są 1% stawki amortyzacyjne proponowane przez Wody Polskie?
 • Pomniejszenie kosztów oczyszczalni ścieków o koszty oczyszczenia wód opadowych i roztopowych. Jak powinno to wyglądać?
 • Marże zysku dla przedsiębiorstwa – praktyka.
Gałabuda_2

Grzegorz Gałabuda

Absolwent SGH, posiadający wiedzę z dziedziny finansów przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzania projektami, doradztwa w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych sektora komunalnego. Grzegorz Gałabuda ma doświadczenie w pełnieniu funkcji prezesa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a jego opinia ceniona jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również NIK, powołujący go na biegłego w zakresie weryfikacji wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Fragmenty spotkania

Czy słuszne są 1% stawki amortyzacyjne?

Jak podchodzić do marży zysku?

Dostęp do całości nagranego spotkania można otrzymać zapisując się na newsletter

Zarejestruj się
na spotkanie

Zapisz się na newsletter a udostępnimy Ci linki do nagranych już spotkań

ZAPISZ SIĘ

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych przez CodiFive sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16 oraz Wodociągowiec.pl Sp z o.o. ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 68 a, 72-200 Nowogard. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie: klikając w link rezygnacji, lub wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie, na adres kontakt@codifive.pl Dane będą przechowywane w celu wysyłania wiadomości dotyczących działań i produktów CodiFive sp. z o.o. i Wodociągowiec sp. z o.o. do czasu wycofania zgody.

Kontakt:

Masz pytania związane z webinarami?

Chcesz dołączyć do grupy ekspertów i podzielić się swoją wiedzą z innymi?

Napisz do nas: kawa@codifive.pl

CodiFive Sp. z o.o. | ul. Williama Heerleina Lindleya 16 | 02-013 Warszawa
NIP: 701-097-88-34 | REGON: 385920825 | KRS: 0000837873
Kapitał zakładowy: 13 500 zł | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS