Kawa
z ekspertem

Cykl rozmów
online
z ekspertami

Energetyka
Ciepłownictwo
Wodociągi

Na kawę zapraszają:

kawa z ekspertem

Co ma wspólnego kawa z cyklem organizowanych przez nas spotkań z ekspertami?

Stymulujące działanie tego napoju pomaga nam stawiać czoła wyzwaniom nowego dnia. Mamy nadzieję, że wiedza, kontakty i pomysły wyniesione z naszych webinariów będą kawą kadry zarządzającej.

Gośćmi prezentującymi wiedzę zdobytą w przedsiębiorstwach będą osoby posiadające doświadczenie w obszarach zarządzania, technologii i prawa z Twojej branży.

Przeczytaj opinie uczestników

Najbliższe spotkania:

26 Października 2021 9:00

Katarzyna Ulas

Mętność w wodzie i mętność w prawie

ZAGADNIENIA

 • Monitorowanie parametru „mętność” w Nowej Dyrektywie 2020/2184 z dnia 12.01.2021
 • Czy Rządowe Centrum Legislacji zdąży z implementacją dyrektywy 2020/2184 do prawa krajowego?
 • Konsekwencje nieprzygotowania przedsiębiorstw i laboratoriów w wyniku braku wprowadzenia rozwiązań dla bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ulas
HACH 2925 LOGO BluTag BluR

Katarzyna Ulas

Kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości – chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach – inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

Wrzesień 2021

Mariusz Simiński

Sprawność pomp, czy bezpieczeństwo eksploatacji- strategia wyboru systemu tłoczenia ścieków w aglomeracjach miejskich

ZAGADNIENIA

Podczas rozmowy omówione zostaną aspekty wyboru pomp z punktu widzenia użytkowników. Co dla tych firm jest ważniejsze, czy mniejsze koszty eksploatacyjne, czy bezpieczeństwo i ciągłość pracy na bazie doświadczeń użytkowników, którzy zwracają się do Hydro- Vacuum S.A. z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów eksploatacyjnych.

Więcej szczegółów wkrótce…

Mariusz Simiński

Mgr inż. Mariusz Simiński Dyrektor Sprzedaży Krajowej – Prokurent Hydro-Vacuum S.A. Grudziądz. Od 15 lat związany z Hydro-Vacuum S.A. Posiada 12 letnie doświadczenie jako użytkownik w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie – Wydział Ochrony Środowiska, Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – studia podyplomowe, Coaching na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Spotkania prowadzi:

Simiński
Prowadzący

damian simiński

Menedżer najwyższego szczebla z wieloletnim doświadczeniem. 

Piastował stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Zarządu przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych, Prezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego i Dyrektora Departamentu Controllingu firm branży sektora budownictwa drogowego. Obecnie piastuje stanowisko Prezesa Zarządu w trzech podmiotach branży doradczej, medialnej i produkcyjnej, Dyrektora Finansowego w przedsiębiorstwie branży budowlanej, a także stanowisko Dyrektora Wydziału Controllingu w przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym. Redaktor naczelny portalu Wodociagowiec.pl

Spotkania zakończone:

29 czerwca 2021 10:00

beata halama

Proces zmiany systemu informatycznego

spotkanie z Beatą Halamą Prezes Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu

ZAGADNIENIA

 • Jakie były powody podjęcia decyzji zmiany systemu rozliczeniowego?
 • Jak wygląda taki proces wdrożenia? Czy iteracyjne podejście się sprawdza?
 • Czy wdrożenie przyniosło korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa? Jakie?
 • Jak wygląda integracja z innymi systemami? Czy to jest wyzwanie?
 • Czy warto było wymienić PSIONy na telefony?
 • Czy Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta jest przydatne w przedsiębiorstwie?
 • Co się zmieniło z punktu widzenia osoby zarządzającej?
 • Jakie są dalsze plany w obszarze obsługi klienta?
Beata Halama

Beata Halama

Beata Halama od 9 lat zajmuje stanowisko prezesa, najpierw jednoosobowej spółki gminnej w Skoczowie, a obecnie zarządza spółką Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu, której udziałowcem jest 11 gmin. Ukończyła Politechnikę Śląską w Gliwicach, Wydział Ochrony Środowiska i Energetyki na kierunku zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Ma bogatą wiedzę na temat zarządzania finansami firmy i biznesu branży wodociągowej. Jest ekspertem w dziedzinie projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków krajowych i unijnych. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Jest także członkiem Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz  zwolennikiem i czynnym realizatorem nowatorskich rozwiązań.

Fragmenty spotkania

Powody podjęcia decyzji o zmianie systemu informatycznego

Jakie problemy pojawiły się podczas zamiany systemu informatycznego?

Dostęp do całości nagranego spotkania można otrzymać zapisując się na newsletter

16 czerwca 2021 10:00

Katarzyna ulas

Równoważność metod alternatywnych w badaniach.

ZAGADNIENIA

 • Jak zmniejszyć dodatkowe koszty związane z porównaniem dwóch metod
 • Kierownik laboratorium za nic nie odpowiada. Czy aby na pewno?
 • Mamy regulacje, ale też prawo jest niespójne. Tylko jak odnosi się do wszystkiego regulator?
 • Czy zawsze trzeba prowadzić pomiary wielkości emisji?
 • Dlaczego laboratorium same dokonuje wyboru właściwej metody pomiarowej?
Ulas
HACH 2925 LOGO BluTag BluR

katarzyna ulas

Kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości – chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach – inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

Fragmenty spotkania

Czy trzeba składać wniosek do WIOŚ w celu zatwierdzenia metod alternatywnych?

Stanowisko regulatora odnośnie stosowania metod alternatywnych

Dostęp do całości nagranego spotkania można otrzymać zapisując się na newsletter

1 czerwca 2021 10:00

Katarzyna ulas

Bilans kosztów i strat w laboratorium.
Metody tradycyjne, kontra metody testowe. Odpady poreakcyjne w laboratorium.

ZAGADNIENIA

 • Jak zmniejszyć zatrudnienie w laboratorium dzięki metodom testowym.
  Jak robić ,aby wyniki były niepodważalne potwierdzanie ważności wyników.
 • Testy kuwetowe LCK: Minimalne ilości odczynników, maksymalne bezpieczeństwo
 • Czy metoda to procedura pomiarowa?
 • Równoważność metod – czy warto stosować?

Fragment spotkania

Metoda tradycyjna vs metoda zminiaturyzowana na przykładzie badania CHZT

Dostęp do całości nagranego spotkania można otrzymać zapisując się na newsletter

18 maja 2021 10:00

Grzegorz Gałabuda

Proces taryfikacji w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Doświadczenia, problemy, praktyka.

ZAGADNIENIA

 • Obniżanie wartości amortyzacji dotyczącej opóźnionych inwestycji – doświadczenia i praktyka.
 • Czy słuszne są 1% stawki amortyzacyjne proponowane przez Wody Polskie?
 • Pomniejszenie kosztów oczyszczalni ścieków o koszty oczyszczenia wód opadowych i roztopowych. Jak powinno to wyglądać?
 • Marże zysku dla przedsiębiorstwa – praktyka.
Gałabuda_2

Grzegorz Gałabuda

Absolwent SGH, posiadający wiedzę z dziedziny finansów przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzania projektami, doradztwa w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych sektora komunalnego. Grzegorz Gałabuda ma doświadczenie w pełnieniu funkcji prezesa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a jego opinia ceniona jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również NIK, powołujący go na biegłego w zakresie weryfikacji wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Fragmenty spotkania

Czy słuszne są 1% stawki amortyzacyjne?

Jak podchodzić do marży zysku?

Dostęp do całości nagranego spotkania można otrzymać zapisując się na newsletter

Zarejestruj się
na spotkanie

Zapisz się na newsletter a udostępnimy Ci linki do nagranych już spotkań

ZAPISZ SIĘ

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych przez CodiFive sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16 oraz Wodociągowiec.pl Sp z o.o. ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 68 a, 72-200 Nowogard. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie: klikając w link rezygnacji, lub wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie, na adres kontakt@codifive.pl Dane będą przechowywane w celu wysyłania wiadomości dotyczących działań i produktów CodiFive sp. z o.o. i Wodociągowiec sp. z o.o. do czasu wycofania zgody.

Kontakt:

Masz pytania związane z webinarami?

Chcesz dołączyć do grupy ekspertów i podzielić się swoją wiedzą z innymi?

Napisz do nas: kawa@codifive.pl

CodiFive Sp. z o.o. | ul. Williama Heerleina Lindleya 16 | 02-013 Warszawa
NIP: 701-097-88-34 | REGON: 385920825 | KRS: 0000837873
Kapitał zakładowy: 13 500 zł | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS