Pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce

Akademia wodociągowca

Przygotowujemy cykl płatnych eksperckich szkoleń
dla osób związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną.
Co tydzień otrzymasz nową porcję wiedzy 

Dla kogo kurs

Kurs przeznaczony jest głównie dla osób, które chcą poszerzyć lub uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami w branży wod-kan, rozwijać swoje umiejętności menadżerskie i nawiązać kontakty z innymi menadżerami i specjalistami z branży. 

Parę słów o kursie

Damian Simiński redaktor naczelny portalu Wodociagowiec.pl  a zarazem współprowadzący cyklu spotkań eksperckich ☕Kawa z ekspertem

Co zyskasz

01

wiedza

Aktualna wiedza z najważniejszych obszarów zarządzania wod-kan. Czyli must have kadry zarządzającej. Dożywotni dostęp do materiałów.

02

DOSTĘP DO EKSPERTÓW

Wsparcie ekspertów z branży.
Spotkania Q&A

03

SPOŁECZNOŚĆ

Dostęp do społeczności
tworzonej przez zarządzających
wodociągami.

04

Nawyk

Małe porcje wiedzy w regularnych odstępach. Wzajemne wspieranie się w zdobywaniu wiedzy.

05

GWARACJA

Możliwość rezygnacji bez podania przyczyny w pierwszych 3 tygodniach. Zwracamy pieniądze.

06

BONUS

Komentarz ekspertów i dzielenie
się najświeższymi informacjami z
branży w ramach społeczności

Poznaj ekspertów

Odtwórz wideo

Jędrzej Bujny

Radca prawny, doktor nauk prawnych, właściciel Kancelarii Prawnej BUJNY PRAWO DLA EKOSYSTEMU. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz zagospodarowania odpadów.

Odtwórz wideo

Piotr Droździel

Radca prawny, absolwent Studiów Prawniczych, Inżynieryjno – Ekonomicznych Transportu oraz Executive Master of Business Administration. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu prawa samorządowego i gospodarczego.Posiadacz wieloletniego doświadczenia zawodowego w branży wodociągowej. Zajmuje stanowiska kierownicze jak również dzieli się doświadczeniem w Radach Nadzorczych przedsiębiorstw branżowych.

Odtwórz wideo

Krzysztof Filipek

Doktor nauk chemicznych, wykładowca wyższych uczelni i instytucji szkoleniowych w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania, analizy ryzyka, wskaźników efektywności gospodarki wodno-ściekowej, opracowywania biznes planów. Specjalizuje się w tematyce zarządzania zasobami wodnymi, zagospodarowania wód opadowych, energetycznego wykorzystania osadów i odpadów, gospodarki wodno-ściekowej dla obszarów związków gmin.

Odtwórz wideo

Krzysztof Juszkiewicz

menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami, kadrami oraz sprzedażą w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie pozyskiwania dotacji
unijnych, rachunkowości, zarządzania wierzytelnościami, podatków i prawa podatkowego oraz MBA. Z branżą wodociągowo-kanalizacyjną
związany od początku życia zawodowego, tj. od 21 lat, podobnie jak z tematyką taryf za wodę i ścieki.

Odtwórz wideo

Ryszard Sobieralski

Inżynier inżynierii Środowiska po Politechnice Szczecińskiej, praktyk z wieloletnim stażem pracy w branży urządzeń sanitarnych,
wieloletni dyrektor techniczny i prezes przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, a także aktywny członek organizacji
branżowych takich jak Rada Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno –
Ściekowej i Rekultywacji oraz Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe.

Odtwórz wideo

Łukasz Piotr Szeląg

Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, słuchacz studiów podyplomowych zarządzania miastami w IHS w Rotterdamie,
uczestnik kursów i szkoleń z zakresu zielonej energii i ekologicznych zagadnień w prowadzeniu przedsiębiorstw i jednostek samorządu
terytorialnego. Pracował jako dziennikarz ekonomiczny dla TVN24, Polsatu, Polskiego Radia, “Rzeczpospolitej” oraz gazet branżowych.
Obecnie współpracuje z firmami i jednostkami samorządu terytorialnego oraz uczelniami w zakresie pozyskiwania inwestorów, czy wdrażaniu
smart city.

Odtwórz wideo

Krzysztof Targoński

Specjalista ds. bezpieczeństwa i komunikacji kryzysowej, długoletni funkcjonariusz policji- inspektor w stanie spoczynku. W trakcie pracy w policji zajmował się m.in. zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, był rzecznikiem prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Twórca i naczelnik pierwszego w Polsce Wydziału Komunikacji Społecznej w Policji. Przez wiele lat kierował jednostkami policji w Kamieniu Pomorskim i Goleniowie.
Odtwórz wideo

Magdalena Korga

Prawnik, wieloletni Administrator bezpieczeństwa informacji, a obecnie Inspektor ochrony danych w 6 organizacjach, doświadczony trener i praktyk, od ponad 15 lat zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych. Od ponad dziesięciu lat kieruje pracą zespołu ekspertów, realizując projekty związane z dostosowaniem organizacji do wymogów prawa ochrony danych osobowych. Audytor z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych.

Odtwórz wideo

Kinga Okońska

Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie, wieloletni Dyrektor Techniczny w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Choszcznie. Jako lider zespołu ds. realizacji inwestycji, z powodzeniem poprowadziła i rozliczyła wiele projektów z branży wodociągowo- kanalizacyjnej, z dofinansowaniem unijnym. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych dla spółek komunalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, jak również dla beneficjentów dofinansowania ze środków UE w sektorze prywatnym.

Odtwórz wideo

Anna Seredyńska - Kraus

Prawnik i ekonomista, dyrektor finansowy i główny księgowy Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o., członek zespołu ds. benchmarkingu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Wykładowca na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, w tym na kierunku Executive MBA. Wieloletni praktyk w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, posiada duże doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych, wdrażaniu systemów księgowych i finansowych, tworzeniu systemów nowoczesnego raportowania zarządczego oraz budowaniu efektywnych zespołów roboczych.
Odtwórz wideo

Adam Chodyniecki

Uznany ekspert do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 25 lat przygotowuje firmy do certyfikacji systemów zarządzania BHP w różnych jednostkach certyfikujących. Przeprowadza przedsiębiorstwa z różnych gałęzi gospodarki przez proces certyfikacji pracowników w Dozorze Technicznym w ramach obsługi UTB. Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”. Wieloletni prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział Szczecin.
Odtwórz wideo

Michał Wiktor Żmijewski

Michał Wiktor Żmijewski – przedsiębiorca działający w branży IT, członek Zarządu firmy CodiFive, analityk i architekt systemów, programista, trener i wykładowca. Twórca startupów. Odpowiadał m.in. za projekty budowy systemów wykorzystywanych w największych polskich przedsiębiorstwach (m.in. PGNiG, PSG, GUNB). Specjalizuje się w „dostępności cyfrowej”. Pomysłodawca konferencji Koderek przybliżającą wiedzę o nowych technologiach i współczesnych wyzwaniach edukacyjnych. Propagator przedsiębiorczości wśród młodzieży. Współzałożyciel oraz członek Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła, której misją jest inspirowanie oraz kreowanie przestrzeni współpracy do tworzenia edukacji przyszłości.

Co otrzymasz w ramach programu

Agenda kursu

Program jest podzielony na 15 tematycznych modułów

MODUŁ 1

Kodeks Spółek Handlowych - zastosowanie praktyczne w branży wod-kan

 • Odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych w świetle ostatniej nowelizacji Ksh.

MODUŁ 2

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 • Cele poboru wody w orzecznictwie sądów administracyjnych.
 • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych – metoda publicznoprawna: wady i zalety, ryzyka i korzyści.
 • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych – metoda cywilnoprawna: wady i zalety, ryzyka i korzyści.
 • Przesłanki decyzji taryfowych.
 • Odwołanie i skarga od/na decyzje organu regulacyjnego.
 • Zasady prowadzenia postępowań taryfowych.
 • Reklamacja w Prawie wodnym.
 • Skrócenie taryf w świetle art. 24j u.z.z.w.

MODUŁ 3

Ochrona przeciwpożarowa a obowiązki gminy (vide: przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego)

 • Hydranty jako elementy sieci wodociągowej. Obowiązki i koszty związane z ich utrzymaniem.
 • Woda na cele przeciwpożarowe – współpraca pomiędzy gminą, przedsiębiorstwem wodociągowym a PSP i OSP

MODUŁ 4

Budowanie wniosków taryfowych – problemy praktyczne

 • Definicje i pojęcia taryfowe – jak je czytać, o czym mówią i co z nich wynika.
 • Zasady opracowania taryfy – wymagania ustawowe oraz oczekiwania organu regulacyjnego.
 • Elementy wniosku taryfowego – sposoby upraszczania dokumentacji bez popełniania błędów.
 • Ewidencja księgowa kosztów – dobry budulec dobrej taryfy.
 • Rodzaj i struktura taryfy – jak wybrać optymalne rozwiązanie.
 • Taryfowe grupy odbiorców usług – gdzie szukać kryteriów podziału. 
 • Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat – czy za dużo to niezdrowo.
 • Ustalanie niezbędnych przychodów – od teorii, przez praktykę, aż do wytycznych organu regulacyjnego.
 • Metody podziału i alokacji kosztów – jak znaleźć klucz, który pasuje najlepiej.
 • Zatwierdzanie taryf – prosta droga czy też szlak pełen niespodzianek.

MODUŁ 5

Bezpieczeństwo i zagrożenia dla infrastruktury krytycznej

 • Zagrożenia dla infrastruktury krytycznej.
 • Ochrona infrastruktury krytycznej.
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.
 • Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej w świetle odpowiedzialności operatorów. infrastruktury krytycznej

MODUŁ 6

Elementy komunikacji kryzysowej

 • Public Relations w sytuacjach kryzysowych.
 • Współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych.
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową i konfliktem.
 • Rola procedur w zarządzaniu kryzysowym.

MODUŁ 7

Praktyka gospodarki wodno - ściekowej

 • Prawo Wodne – artykuły ważne dla samorządowców.
 • Wdrożenie DWD (Dyrektywy 2020/2184 dot, wody do spożycia) – cztery kluczowe elementy.
 • Zaopatrzenie w wodę w warunkach specjalnych – wskazówki dla gmin i operatorów wodociągowo – kanalizacyjnych.
 • Wody opadowe i roztopowe – od czego zacząć – dobre praktyki.
 • Obowiązki operatorów wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem (wymóg DWD) – elementy Planu Bezpieczeństwa Wody.
 • Współpraca operatorów wodociągowo – kanalizacyjnych z dostawcami ścieków przemysłowych – prawa, obowiązki, zagrożenia.
 • Obowiązki samorządów w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – obszary poza zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi.

MODUŁ 8

Windykacja należności Spółki w świetle specyfiki branży regulowanej 

 • Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jako podstawa stosunku. zobowiązaniowego stron
 • Dochodzenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki – ogólne omówienie zagadnienia  z przebiegiem poszczególnych etapów windykacyjnych.

MODUŁ 9

Z życia branży wodociągowo - kanalizacyjnej

 • Bieżące problemy branży wodociągowo – kanalizacyjnej

MODUŁ 10

Bezpieczeństwo dostaw wody i odbioru ścieków w rozumieniu Art. 5 ustawy

 • Zapewnienie ciągłości i niezawodności usług o charakterze użyteczności publicznej.
 • Standardy eksploatacji.
 • Obowiązek zapewnienia niezbędnego zaplecza technicznego.

MODUŁ 11

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie wod-kan

 • Najważniejsze pojęcia związane ze zbieraniem danych osobowych
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • Praktyczne aspekty zasad przetwarzania danych
 • Różnice między powierzeniem a udostępnieniem danych osobowych
 • Kwestie związane z udostępnianiem danych osobowych podmiotom zewnętrznym
 • Techniczne i organizacyjne zabezpieczenia związane z ochroną danych osobowych
 • Wymagana prawem dokumentacja oraz procedury, które warto mieć
 • Z życia wzięte przypadki naruszeń ochrony danych osobowych

MODUŁ 12

Zamówienia publiczne w przedsiębiorstwie wod-kan

 • Dobrowolność stosowania ustawy w zamówieniach podprogowych.
 • Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
 • Nowe wytyczne dot. zasady konkurencyjności w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE w perspektywie 2021-2027 cz. 1
 • Nowe wytyczne dot. zasady konkurencyjności w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE w perspektywie 2021-2027 cz. 2
 • Zamówienia sektorowe zgodnie z Pzp
 • Elektroniczne otwarcie ofert
 • Jak przygotować JEDZ do wypełnienia przez Wykonawcę?
 • Zamówienia in-house w praktyce

MODUŁ 13

Praktyczne wykorzystanie analizy finansowej i księgowości zarządczej

 • Odpowiedzialność zarządu, rady nadzorczej i menadżera za prawidłowe rozliczenia finansowe i podatkowe
 • Rachunek kosztów przedsiębiorstwa wod-kan- nowe możliwości wykorzystania danych finansowych
 • Analiza wskaźnikowa- podstawa zarządzania operacyjnego i strategicznego
 • Biznesplany i prognozy finansowe- metodyka sporządzania i wykorzystanie w zarządzaniu
 • Nowoczesne zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Planowanie finansowe w warunkach inflacji i zwiększonego ryzyka
 • Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w przedsiębiorstwie wod-kan
 • Ochrona finansów- jak wykrywać i zapobiegać nadużyciom finansowym

MODUŁ 14

Właściwy dobór narzędzi IT w przedsiębiorstwie wod-kan

 • Organizacja komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
 • Automatyzacja procesów wewnętrznych
 • Automatyzacja obsługi klienta
 • Zarządzanie wdrożeniami i integracją systemów
 • Budowa ekosystemu informatycznego w oparciu o wielu dostawców
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych 
 • Dostępność cyfrowa

MODUŁ 15

Bezpieczeństwo i higiena pracy a odpowiedzialność zarządu, dyrekcji i kierownictwa

 • Odpowiedzialność kierownictwa zakładu w ramach szkoleń bhp i badań lekarskich
 • Odpowiedzialność kierownictwa zakładu w ramach certyfikacji i dopuszczeń do eksploatacji Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB)
 • Obowiązki zakładu w ramach wymagań minimalnych oraz zasadniczych bhp eksploatowanych urządzeń
 • Obowiązki pracodawcy w ramach systemu udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji
 • Obowiązek opracowania oceny ryzyka zawodowego oraz zapoznania z oceną pracowników
 • Obowiązek opracowywania i wdrażania oraz zapoznania i instrukcjami i procedurami bhp

Jak dołączyć?

Jeśli nie chcesz przegapić, wypełnij ankietę i zapisz się na listę zainteresowanych:

Zapisując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych przez CodiFive sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16 oraz Wodociągowiec.pl Sp. z o.o. ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 68 a, 72-200 Nowogard. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie, na adres kontakt@codifive.pl. Dane będą przechowywane w celu wysyłania wiadomości dotyczących działań i produktów CodiFive sp. z o.o. i Wodociągowiec sp. z o.o. do czasu wycofania zgody.

Nasze szkolenia przygotowujemy tak, by dostarczyły jak najwięcej wartości. Jeżeli uznasz, iż nasz warsztat nie spełnił Twoich oczekiwań lub nie był odpowiedni dla Ciebie wystarczy, że napiszesz do nas na adres akademia@codifive.pl.
Zwrócimy Ci 100% Twojej wpłaty.

Masz na to 3 tygodnie po zakupie szkolenia.

Zależy nam na Twojej satysfakcji 😊