Kawa
z ekspertem

Cykl rozmów
online
z ekspertami

Energetyka
Ciepłownictwo
Wodociągi


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Na kawę zapraszają:
kawa z ekspertem

Co ma wspólnego kawa z cyklem organizowanych przez nas spotkań z ekspertami?

Stymulujące działanie tego napoju pomaga nam stawiać czoła wyzwaniom nowego dnia. Mamy nadzieję, że wiedza, kontakty i pomysły wyniesione z naszych webinariów będą kawą kadry zarządzającej.

Gośćmi prezentującymi wiedzę zdobytą w przedsiębiorstwach będą osoby posiadające doświadczenie w obszarach zarządzania, technologii i prawa z Twojej branży.

Przeczytaj opinie uczestników

Pierwszy raz uczestniczyłam w spotkaniu organizowanym przez Państwa i bardzo jestem zadowolona. Z chęcią zapisałam się na newsletter, a także zapiszę się na kolejne spotkania. Poleciłam już stronę znajomym. Jedyna uwaga techniczna – przerywało wypowiedzi Pana Simińskiego, chyba kwestia mikrofonu.

Bardzo dobre i merytoryczne.

Warto organizować więcej takich spotkań. Wymiana poglądów i doświadczeń zawsze pomaga.

Temat podjęty na spotkaniu webinarowym bardzo na czasie. Wypowiedzi ekspertów były bardzo pomocne m. in. w aspekcie skonfrontowania ich ze swoimi rozwiązaniami w przedsiębiorstwie.

Merytorycznie i profesjonalne przedstawienie problemu z PGW WP .Przy normalnym sposobie zatwierdzania i weryfikacji nigdy by do niego nie doszło

Poruszono interesujące mnie tematy.

Bardzo ciekawy webinar, w kolejnych też chętnie wezmę udział

Poprzedni
Następny

Najbliższe spotkania:

Zapraszamy na spotkania

25 października 2022 10:00

Jędrzej Bujny

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych w kontekście odpowiedzialności Zarządów Spółek i Rad Nadzorczych

ZAGADNIENIA

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. zagadnienia prawne dotyczące zmian w kodeksie spółek handlowych, które mogą mieć dla członków zarządów spółek prawa handlowego oraz nadzorujących ich pracę rad nadzorczych daleko idące konsekwencje odpowiedzialności osobistej.

ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE

Projekt bez tytułu (18)

Dr Jędrzej Bujny

Dr Jędrzej Bujny, radca prawny, doktor nauk prawnych, właściciel Kancelarii Prawnej BUJNY PRAWO DLA EKOSYSTEMU.

W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących publicznego transportu zbiorowego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz zagospodarowania odpadów.

Jest autorem i współautorem ponad stu opracowań naukowych i popularnonaukowych, bisko trzydziestu ekspertyz dla takich urzędów i instytucji, jak Biuro Analiz Sejmowych, Związek Miast Polskich, czy Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Pan Jędrzej Bujny, to uznany ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych.

Spotkania prowadzą:

Simiński

Prowadzący

damian simiński

Menedżer najwyższego szczebla z wieloletnim doświadczeniem. 

Piastował stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Zarządu przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych, Prezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego i Dyrektora Departamentu Controllingu firm branży sektora budownictwa drogowego. Obecnie piastuje stanowisko Prezesa Zarządu w trzech podmiotach branży doradczej, medialnej i produkcyjnej, Dyrektora Finansowego w przedsiębiorstwie branży budowlanej, a także stanowisko Dyrektora Wydziału Controllingu w przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym. Redaktor naczelny portalu Wodociagowiec.pl

MWZ_transparent

Prowadzący

Michał Wiktor Żmijewski

Przedsiębiorca działający w branży IT (członek Zarządu CodiFive sp. z o.o.  www.codifive.pl), analityk i architekt systemów, programista, trener i wykładowca. Twórca kilku startupów (SPD, tabi.pro). Odpowiadał m.in. za projekty budowy systemów  wykorzystywanych w największych polskich przedsiębiorstwach (m.in. PGNiG, PSG, GUNB). Specjalizuje się w „dostępności cyfrowej”.
Społecznie zaangażowany w prowadzenie szkoły SP nr 10 (www.1027.pl) w Warszawie (członek Zarządu). Pomysłodawca konferencji Koderek (www.koderek.edu.pl) przybliżającą wiedzę o nowych technologiach i współczesnych wyzwaniach edukacyjnych. Propagator przedsiębiorczości wśród młodzieży. W czasie pandemii pomagał uruchomić zdalną edukację w kilkudziesięciu Polskich szkołach. Współzałożyciel oraz członek Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła (www.hybrydowa.edu.pl), której misją jest inspirowanie oraz kreowanie przestrzeni współpracy do tworzenia edukacji przyszłości.

Spotkania zakończone:

11 października 2022 10:00

Piotr Droździel

Dochodzenie należności z tytułu umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

ZAGADNIENIA

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. zagadnienia prawne dotyczące windykacji należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki, jak również kwestie przedawnienia roszczeń czy sądowych i pozasądowych możliwość rozwiazywania sporów.


ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE

Fotki(3)

Piotr Droździel

Radca prawny, absolwent Studiów Prawniczych, Inżynieryjno – Ekonomicznych Transportu oraz Executive Master of Business Administration. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu prawa samorządowego i gospodarczego. Posiadacz wieloletniego doświadczenia zawodowego w branży wodociągowej. Zajmuje stanowiska kierownicze jak również dzieli się doświadczeniem w Radach Nadzorczych przedsiębiorstw branżowych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i administracyjnym. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i podmiotów z branży komunalnej, w szczególności w zakresie windykacji należności i bieżącej obsługi prawnej. Z branżą wodno – kanalizacyjną związany od 2009 roku.

27 września 2022 10:00

Krzysztof Juszkiewicz & Krzysztof Filipek

Wody opadowe

ZAGADNIENIA

Praktyczne zastosowanie przepisów prawa z zakresie identyfikacji i obciążania opłatami dodatkowymi właścicieli i użytkowników nieruchomości odprowadzających wody opadowe do systemów kanalizacji sanitarnej.

ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE

Projekt-bez-tytulu-7

Krzysztof Filipek

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk chemicznych. Stypendysta Alexander von Humboldt Foundation. Absolwent studiów podyplomowych z zarządzania wg programu MBA w SGH Warszawa. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny chemii materiałów, technologii oczyszczania ścieków oraz gospodarki wodnej. Wieloletni członek zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, biegły z listy Ministra Środowiska w zakresie procedur wodnoprawnych, były członek Rady Dorzecza przy RZGW Gliwice. Posiada doświadczenie zawodowe na rynku krajowym i międzynarodowym (m.in. Aqua Bielsko-Biała, International Water, United Utilities, Veolia, Aqualogy (Hiszpania), Suez, Saur).

Aktualnie wykładowca w Akademii WSB Dąbrowa Górnicza na studiach podyplomowych Executive MBA dla kadry zarządzającej branży wodociągów i kanalizacji oraz Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Prawo wodne, na kierunku Aquamatyka), doradca przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji oraz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu bezpieczeństwa wodnego, zarządzania kryzysowego, zarządzania gospodarką wodami opadowymi oraz interpretacji zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową. Współautor książki (wydawnictwo Beck, grudzień 2017) „Nowe Prawo wodne – najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji”.

Fotki_

Krzysztof Juszkiewicz

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami, kadrami oraz sprzedażą w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych na kierunku „Zarządzanie i Marketing” – specjalizacja „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”. Ukończył studia podyplomowe na wielu wyższych uczelniach w zakresie: pozyskiwania dotacji unijnych, rachunkowości, zarządzania wierzytelnościami, podatków i prawa podatkowego, a także Executive Master of Business Administration dla kadry zarządzającej branży wodociągów i kanalizacji.

Obecnie piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym oraz Prezesa Zarządu w firmie usługowej, powołanej do realizacji inwestycji w zakresie przetwarzania osadów ściekowych na innowacyjny nawóz mineralno-organiczny. Od wielu lat Członek Rad Nadzorczych Spółek Prawa Handlowego, w tym również spółki branżowej.

Z sektorem wodociągowo-kanalizacyjnym związany od 2002 roku


REJESTRUJĘ SIĘ

28 czerwca 2022 10:00

Agnieszka Zając

Podsumowanie kampanii taryfowej 2021-2022.
Najczęściej popełniane błędy przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne

ZAGADNIENIA

 • omówienie najczęściej popełnianych błędów przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne
 • omówienie podstaw do zastosowania procedury skrócenia okresu obowiązywania taryf”


ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE

zajac

Agnieszka Zając

Ekspertka w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej ds. taryf, autorka tekstów w Wydawnictwie Wiedza i Praktyka w zakresie gospodarki wodno-ściekowej mającą wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed organem II instancji. Prawnik z wykształcenia.


REJESTRUJĘ SIĘ

14 czerwca 2022 10:00

Jarosław Kubica

Techniczne i ekonomiczne aspekty doboru pojazdu ssąco-płuczącego optymalnie dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstwa

ZAGADNIENIA

 • Kluczowe czynniki analizy potrzeb w zakresie hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji
 • Aspekty związane ze stosowaniem pojazdów z odzyskiem wody
 • Problem przeciążenia pojazdów ssąco płuczących – metody ograniczenia i przeciwdziałania
 • Poprawa wydajności, komfortu i bezpieczeństwa pracy na przykładzie rozwiązań stosowanych przez firmę Cappellotto
 • „Czynnik ludzki” – szkolenie i serwis – wpływ na koszty użytkowania pojazdów

Projekt bez tytułu (24)

Jarosław Kubica

Absolwent Wydziału Ekonomii Transportu – Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 2000 roku wiceprezes zarządu Inter Global sp. z o.o.
Prowadzący szkolenia z zakresu diagnostyki sieci wod-kan oraz hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

31 maja 2022 10:00

Marek Nowak

Elastyczny system odczytu wodomierzy Diehl Metering

ZAGADNIENIA

 • Budowa sieci stacjonarnej, jako inwestycja w skali 10 lat – od czego zacząć, aby nie przepłacić
 • MIOTY – najnowsza technologia przyszłości dla IoT
 • Efektywne wykorzystanie danych pozyskanych z sieci stacjonarnej w celu redukcji strat wody


ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE

Projekt bez tytułu (21)

Marek Nowak

Koordynator Centrum Rozwiązań Klienta w firmie Diehl Metering

REJESTRUJĘ SIĘ

18 maja 2022 10:00 (środa)

Jędrzej Bujny

Praktyczne zastosowanie regulacji prawnych w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

ZAGADNIENIA

 • Orzecznicza niekonsekwencja
 • Modele wprowadzenia opłat
 • Ryzyka prawne

Projekt bez tytułu (18)

Jędrzej Bujny

Dr Jędrzej Bujny, radca prawny, doktor nauk prawnych, właściciel Kancelarii Prawnej BUJNY PRAWO DLA EKOSYSTEMU.

W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących publicznego transportu zbiorowego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz zagospodarowania odpadów.

Jest autorem i współautorem ponad stu opracowań naukowych i popularnonaukowych, bisko trzydziestu ekspertyz dla takich urzędów i instytucji, jak Biuro Analiz Sejmowych, Związek Miast Polskich, czy Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Pan Jędrzej Bujny, to uznany ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych. Witamy w zespole!

26 kwietnia 2022 10:00

Łukasz Piotr Szeląg

„Spokojnie, to tylko kryzys” – komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna Firmy w dobie kryzysu

ZAGADNIENIA

 • co oznacza kryzys dla firmy?
 • czy możemy być przygotowani na sytuacje kryzysowe?
 • jak komunikować się z pracownikami i klientami w czasie sytuacji kryzysowych?

Projekt bez tytułu (13)

Łukasz Piotr Szeląg

Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, słuchacz studiów podyplomowych zarządzania miastami w IHS w Rotterdamie, uczestnik kursów i szkoleń z zakresu zielonej energii i ekologicznych zagadnień w prowadzeniu przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego.
Pracował jako dziennikarz ekonomiczny dla TVN24, Polsatu, Polskiego Radia, “Rzeczpospolitej” oraz gazet branżowych. Doradzał, wspierał w zarządzaniu i pozyskaniu bezzwrotnych dotacji pochodzących ze środków krajowych i zagranicznych dla blisko siedemdziesięciu firm z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.
Obecnie współpracuje z firmami i jednostkami samorządu terytorialnego oraz uczelniami w zakresie pozyskiwania inwestorów, czy wdrażaniu smart city. Jest członkiem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie i ekspertem Polskiej Izby Motoryzacyjnej w zakresie rynku pracy. Występuje jako szkoleniowiec, ale także doradza firmom w budowaniu relacji z otoczeniem, uczestniczy w konferencjach jako palenistwa. Jego pasja to kolej i gospodarka komunalna.

5 kwietnia 2022 10:00

Krzysztof Filipek

Wody opadowe i roztopowe w mieście – burza w… beczce wody

ZAGADNIENIA

Podczas spotkania omówione zostaną istotne elementy problematyki wód opadowych i roztopowych. Przedstawione zostaną podstawowe informacje z zakresu obowiązujących przepisów, stosowanych form organizacyjnych, technicznych aspektów utrzymania sieci kanalizacji deszczowej a także możliwości zagospodarowania wód opadowych. Przede wszystkim jednak pokazana zostanie metoda „krok-po-kroku” radzenia sobie z problemami wynikającymi z faktu, że padający deszcz potrafi sprawić wiele kłopotów. Zarówno mieszkańcom jak i władzom samorządowym.

 • Źródła problemu
 • Aspekty formalno-prawne – część pierwsza i nieostatnia…
 • Opis stanu aktualnego – nie takie to proste
 • Komu przeszkadzają wody deszczowe
 • Wody opadowe a zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej
 • Kto odpowiada za ten stan rzeczy
 • Techniczna strona deszczowej sprawy
 • Od czego zacząć i co dalej
 • Aspekty formalno-prawne – część druga, problemy…
 • Podsumowanie – sprawa jasna czy kolejny kłopot

Projekt-bez-tytulu-7

Krzysztof Filipek

absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk chemicznych. Stypendysta Alexander von Humboldt Foundation. Absolwent studiów podyplomowych z zarządzania wg programu MBA w SGH Warszawa. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny chemii materiałów, technologii oczyszczania ścieków oraz gospodarki wodnej. Wieloletni członek zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, biegły z listy Ministra Środowiska w zakresie procedur wodnoprawnych, były członek Rady Dorzecza przy RZGW Gliwice. Posiada doświadczenie zawodowe na rynku krajowym i międzynarodowym (m.in. Aqua Bielsko-Biała, International Water, United Utilities, Veolia, Aqualogy (Hiszpania), Suez, Saur). Aktualnie wykładowca w Akademii WSB Dąbrowa Górnicza na studiach podyplomowych Executive MBA dla kadry zarządzającej branży wodociągów i kanalizacji oraz Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Prawo wodne, na kierunku Aquamatyka), doradca przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji oraz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu bezpieczeństwa wodnego, zarządzania kryzysowego, zarządzania gospodarką wodami opadowymi oraz interpretacji zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową. Współautor książki (wydawnictwo Beck, grudzień 2017) „Nowe Prawo wodne – najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji”.

22 Marca 2022 10:00

Ryszard Sobieralski

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej

ZAGADNIENIA

 • przeciwdziałanie naruszeniom i zwalczanie skutków ewentualnych naruszeń infrastruktury krytycznej
 • zaplecze techniczno – logistyczne, jako zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania i ciągłości świadczonych usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w warunkach podwyższonego ryzyka
 • gospodarka magazynowa, zapasy materiałowe i zasoby ludzkie, jako czynnik niezbędny do zachowania ciągłości świadczonych usług i sprawności infrastruktury krytycznej

ZdjęcieTransparent

Ryszard Sobieralski

Ryszard Sobieralski, Członek Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Większościowy właściciel Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie, obsługującego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 10 gmin w województwie zachodniopomorskim.

Współprowadzący:

Damian simiński i Krzysztof filipek

Simiński
Projekt-bez-tytulu-7

8 Marca 2022 10:00

Katarzyna Ulas

Statystyka w laboratorium

ZAGADNIENIA

 • Czy wynik badania można przełożyć na liczby.
 • Czy liczby badania, opisują proces.
 • Co to jest proces analityczny.
 • Eksperyment techniczny w laboratorium, może to weryfikacja, walidacja lub rewalidacja.
 • Jakie obliczenia statystyczne powiedzą nam o rzetelności, wiarygodności oraz rzeczywistości.

Ulas

Katarzyna Ulas

Kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości – chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach – inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

22 Lutego 2022 10:00

Magdalena Korga

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych

ZAGADNIENIA

 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jego uprawnienia
 • dylematy branży wodno – kanalizacyjnej związane z ochroną danych w pandemicznej rzeczywistości
 • naruszenia ochrony danych osobowych w praktyce

Korga

Magdalena Korga

Prawnik, wieloletni Administrator bezpieczeństwa informacji, a obecnie Inspektor ochrony danych w 6 organizacjach, doświadczony trener i praktyk, od ponad 15 lat zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych.

25 Stycznia 2022 10:00

Krzysztof Filipek

Analiza ryzyka w celu ustalenia strefy ochrony pośredniej dla ujęć wód podziemnych

ZAGADNIENIA

 • Aspekty formalno-prawne – m.in. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 624), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294); omówienie zapisów, komentarz do zakresu obowiązków
 • Zagadnienia związane z dokumentacją hydrogeologiczną oraz analizami hydrogeologicznymi
 • Analiza ryzyka – metodyka opracowania, norma PN-EN 15975-2
 • Zagrożenia zdrowotne – kluczowy element analizy ryzyka
 • Badania trendów zmian jakości wód – zagadnienia metodyczne
 • Identyfikacja źródeł zagrożenia, zagadnienia związane z użytkowaniem obszaru zlewni
 • Wnioski i zalecenia

Projekt bez tytułu (7)

Krzysztof Filipek

absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk chemicznych. Stypendysta Alexander von Humboldt Foundation. Absolwent studiów podyplomowych z zarządzania wg programu MBA w SGH Warszawa. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny chemii materiałów, technologii oczyszczania ścieków oraz gospodarki wodnej. Wieloletni członek zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, biegły z listy Ministra Środowiska w zakresie procedur wodnoprawnych, były członek Rady Dorzecza przy RZGW Gliwice. Posiada doświadczenie zawodowe na rynku krajowym i międzynarodowym (m.in. Aqua Bielsko-Biała, International Water, United Utilities, Veolia, Aqualogy (Hiszpania), Suez, Saur). Aktualnie wykładowca w Akademii WSB Dąbrowa Górnicza na studiach podyplomowych Executive MBA dla kadry zarządzającej branży wodociągów i kanalizacji oraz Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Prawo wodne, na kierunku Aquamatyka), doradca przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji oraz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu bezpieczeństwa wodnego, zarządzania kryzysowego, zarządzania gospodarką wodami opadowymi oraz interpretacji zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową. Współautor książki (wydawnictwo Beck, grudzień 2017) „Nowe Prawo wodne – najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji”.

11 Stycznia 2022 10:00

Witold Lorenz

Konsekwencje eksploatacji pomp poza zalecanym zakresem pracy.

ZAGADNIENIA

 • Wykres niezawodności pracy pompy.
 • Zmiany w przepływie cieczy przez pompę dla zbyt małej i zbyt dużej wydajności.
 • Zagadnienia kawitacji.
 • Drgania pompy – powiemy jak zapobiec temu zjawisku, aby wydłużyć żywotność pomp.

Projekt bez tytułu (6)

Witold Lorenz

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, obecnie Główny Specjalista ds. Obliczeń Numerycznych Hydro-Vacuum S.A. Współautor opatentowanych wynalazków z dziedziny pomp, autor i współautor kilkunastu branżowych publikacji naukowych i kilkudziesięciu opracowań dla przemysłu. Kilkukrotnie nagradzany za wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Redaktor naczelny wodociagowiec.pl zaprasza 🙂

14 Grudnia 2021 10:00

Agnieszka Zając

Proces zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2021 roku.

ZAGADNIENIA

 • Prawne aspekty zatwierdzania taryf
 • Najczęstsze problemy w sposobie ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

zajac

Agnieszka Zając

Ekspertka w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej ds. taryf, autorka tekstów w Wydawnictwie Wiedza i Praktyka w zakresie gospodarki wodno-ściekowej mającą wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed organem II instancji. Prawnik z wykształcenia.

Fragmenty spotkania

Jak uzasadnić wzrost cen we wniosku taryfowym

Ujmowanie we wnioskach taryfowych podatku od nieruchomości

9 Listopada 2021 10:00

Jacek Czardybon

Renowacja sieci wodociągowych – remont czy modernizacja?

ZAGADNIENIA

 • Jakie są metody renowacji sieci wodociągowych?
 • Jaka jest różnica pomiędzy przeciskiem, przewiertem a krakingiem?
 • Jakie błędy najczęściej popełniają Inwestorzy/Zleceniodawcy na etapie przygotowania i realizacji zamówień?
 • W jaki sposób kwalifikować czy nakłady finansowe są podlegającą amortyzacji inwestycją, czy też dającym się zarachować w koszty bieżącego okresu remontem?

czardybon

Jacek Czardybon

Absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Prezes zarządu oraz współwłaściciel SANIT Sp. z o.o..
Spółka specjalizuje się w renowacjach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Autor i współautor kilku patentów, wzoru użytkowego i wniosków racjonalizatorskich z zakresu budownictwa ogólnego.
Współzałożyciel Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa, członek Rady Fundatorów.

26 Października 2021 9:00

Katarzyna Ulas

Mętność w wodzie i mętność w prawie

 • Monitorowanie parametru „mętność” w Nowej Dyrektywie 2020/2184 z dnia 12.01.2021
 • Czy Rządowe Centrum Legislacji zdąży z implementacją dyrektywy 2020/2184 do prawa krajowego?
 • Konsekwencje nieprzygotowania przedsiębiorstw i laboratoriów w wyniku braku wprowadzenia rozwiązań dla bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

ZAGADNIENIA

Ulas
HACH 2925 LOGO BluTag BluR

Katarzyna Ulas

Kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości – chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach – inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

29 czerwca 2021 10:00

beata halama

Proces zmiany systemu informatycznego

spotkanie z Beatą Halamą
Prezes Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej
Sp. z o.o. w Ustroniu

ZAGADNIENIA

 • Jakie były powody podjęcia decyzji zmiany systemu rozliczeniowego?
 • Jak wygląda taki proces wdrożenia? Czy iteracyjne podejście się sprawdza?
 • Czy wdrożenie przyniosło korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa? Jakie?
 • Jak wygląda integracja z innymi systemami? Czy to jest wyzwanie?
 • Czy warto było wymienić PSIONy na telefony?
 • Czy Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta jest przydatne w przedsiębiorstwie?
 • Co się zmieniło z punktu widzenia osoby zarządzającej?
 • Jakie są dalsze plany w obszarze obsługi klienta?

Beata Halama

Beata Halama

Beata Halama od 9 lat zajmuje stanowisko prezesa, najpierw jednoosobowej spółki gminnej w Skoczowie, a obecnie zarządza spółką Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu, której udziałowcem jest 11 gmin. Ukończyła Politechnikę Śląską w Gliwicach, Wydział Ochrony Środowiska i Energetyki na kierunku zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Ma bogatą wiedzę na temat zarządzania finansami firmy i biznesu branży wodociągowej. Jest ekspertem w dziedzinie projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków krajowych i unijnych. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Jest także członkiem Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz  zwolennikiem i czynnym realizatorem nowatorskich rozwiązań.

Fragmenty spotkania

Powody podjęcia decyzji o zmianie systemu informatycznego

Jakie problemy pojawiły się podczas zamiany systemu informatycznego?

Dostęp do całości nagranego spotkania można otrzymać zapisując się na newsletter


ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

16 czerwca 2021 10:00

Katarzyna ulas

Równoważność metod alternatywnych w badaniach.

ZAGADNIENIA

 • Jak zmniejszyć dodatkowe koszty związane z porównaniem dwóch metod
 • Kierownik laboratorium za nic nie odpowiada. Czy aby na pewno?
 • Mamy regulacje, ale też prawo jest niespójne. Tylko jak odnosi się do wszystkiego regulator?
 • Czy zawsze trzeba prowadzić pomiary wielkości emisji?
 • Dlaczego laboratorium same dokonuje wyboru właściwej metody pomiarowej?

Ulas
HACH 2925 LOGO BluTag BluR

katarzyna ulas

Kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości – chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach – inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

Fragmenty spotkania

Czy trzeba składać wniosek do WIOŚ w celu zatwierdzenia metod alternatywnych?

Stanowisko regulatora odnośnie stosowania metod alternatywnych

Dostęp do całości nagranego spotkania można otrzymać zapisując się na newsletter


ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

1 czerwca 2021 10:00

Katarzyna ulas

Bilans kosztów i strat w laboratorium.
Metody tradycyjne, kontra metody testowe. Odpady poreakcyjne w laboratorium.

ZAGADNIENIA

 • Jak zmniejszyć zatrudnienie w laboratorium dzięki metodom testowym.
  Jak robić ,aby wyniki były niepodważalne potwierdzanie ważności wyników.
 • Testy kuwetowe LCK: Minimalne ilości odczynników, maksymalne bezpieczeństwo
 • Czy metoda to procedura pomiarowa?
 • Równoważność metod – czy warto stosować?

Fragment spotkania

Metoda tradycyjna vs metoda zminiaturyzowana na przykładzie badania CHZT

Dostęp do całości nagranego spotkania można otrzymać zapisując się na newsletter


ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

18 maja 2021 10:00

Grzegorz Gałabuda

Proces taryfikacji w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Doświadczenia, problemy, praktyka.

ZAGADNIENIA

 • Obniżanie wartości amortyzacji dotyczącej opóźnionych inwestycji – doświadczenia i praktyka.
 • Czy słuszne są 1% stawki amortyzacyjne proponowane przez Wody Polskie?
 • Pomniejszenie kosztów oczyszczalni ścieków o koszty oczyszczenia wód opadowych i roztopowych. Jak powinno to wyglądać?
 • Marże zysku dla przedsiębiorstwa – praktyka.

Gałabuda_2

Grzegorz Gałabuda

Absolwent SGH, posiadający wiedzę z dziedziny finansów przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzania projektami, doradztwa w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych sektora komunalnego. Grzegorz Gałabuda ma doświadczenie w pełnieniu funkcji prezesa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a jego opinia ceniona jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również NIK, powołujący go na biegłego w zakresie weryfikacji wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Fragmenty spotkania

Czy słuszne są 1% stawki amortyzacyjne?

Jak podchodzić do marży zysku?

Dostęp do całości nagranego spotkania można otrzymać zapisując się na newsletter


ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Zarejestruj się
na spotkanie

Zapisz się na newsletter a udostępnimy Ci linki do nagranych już spotkań

ZAPISZ SIĘ


Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych przez CodiFive sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16 oraz Wodociągowiec.pl Sp z o.o. ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 68 a, 72-200 Nowogard.
Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie:
klikając w link rezygnacji, lub wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie, na adres kontakt@codifive.pl
Dane będą przechowywane w celu wysyłania wiadomości dotyczących działań i produktów CodiFive sp. z o.o. i Wodociągowiec sp. z o.o. do czasu wycofania zgody.

Kontakt:

Masz pytania związane z webinarami?

Chcesz dołączyć do grupy ekspertów i podzielić się swoją wiedzą z innymi?

Napisz do nas: kawa@codifive.pl

www.codifive.pl

www.wodociagowiec.pl


Facebook


Linkedin


Youtube

CodiFive Sp. z o.o. | ul. Williama Heerleina Lindleya 16 | 02-013 Warszawa
NIP: 701-097-88-34 | REGON: 385920825 | KRS: 0000837873
Kapitał zakładowy: 13 500 zł | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS